Change all table unload priority in hana

Change all table priority for unload in short time.


create procedure update_unload_priority() LANGUAGE SQLSCRIPT AS
CURSOR C_TABLE
FOR SELECT 'ALTER TABLE "' || TABLE_NAME || '" UNLOAD PRIORITY 9;' AS SQLTEXT
FROM SYS.TABLES
WHERE SCHEMA_NAME = 'MYSCHEMA' AND TABLE_TYPE = 'COLUMN' and temporary_table_type = 'NONE' AND unload_priority <> 9;
BEGIN
OPEN C_TABLE;
FOR cur_row AS C_TABLE DO
EXEC cur_row.SQLTEXT;
END FOR;
END;

Convert all row table to column in Hana

You can convert all row table to column table with below procedure:


create procedure convert_column() LANGUAGE SQLSCRIPT AS
CURSOR C_TABLE
FOR SELECT 'ALTER TABLE "' || TABLE_NAME || '" COLUMN;' AS SQLTEXT
FROM SYS.TABLES
WHERE SCHEMA_NAME = 'SAPABAP1' AND TABLE_TYPE = 'ROW' and temporary_table_type = 'NONE';
BEGIN
OPEN C_TABLE;
FOR cur_row AS C_TABLE DO
EXEC cur_row.SQLTEXT;
END FOR;
END;

You can execute below procedure like this:

CALL convert_column;

Unloading all column table in hana

You can use below procedure for unloading all column tables in Hana.


create procedure unload_all() LANGUAGE SQLSCRIPT AS
CURSOR C_TABLE
FOR SELECT 'UNLOAD “' || TABLE_NAME || '”;' AS SQLTEXT
FROM SYS.TABLES
WHERE SCHEMA_NAME = 'MYSCHEMA' AND TABLE_TYPE = 'COLUMN' and temporary_table_type = 'NONE';
BEGIN
OPEN C_TABLE;
FOR cur_row AS C_TABLE DO
EXEC cur_row.SQLTEXT;
END FOR;
END;

You call this procedure like below:

CALL unload_all;

Enum tipindeki alanlar için varsayılan değer atamak

<enumtypes>
  <enumtype code="MyEnum" generate="true" autocreate="true">
    <value code="MyValue1" />
    <value code="MyValue2"/>
  </enumtype>
</enumtypes>

<itemtype code="MyItem" extends="BaseItem" autocreate="true" generate="true" jaloclass="de.hybris.platform.warehousing.jalo.MyItem">
  <attributes>
    <attribute type="MyEnum" qualifier="myAttribute">
      <modifiers optional="false" />
      <defaultvalue>em().getEnumerationValue("MyItem", "MyValue1")</defaultvalue>
      <description>My attribute.</description>
      <persistence type="property" />
    </attribute>
  </attributes>
</itemtype>

İndeks tabloları

Index Tabloları
VRPMA SD indeksi: Malzeme başına faturalama kalemleri

 

Belli başlı git komutları

Sıkça kullandığım git komutlarını listelemeye çalıştım.

No Komut Açıklama
1 git checkout dev Lokaldeki dev brach’ine geçmenizi sağlar.
2 git pull Tüm brach güncellemelerini sunucudan indirir.
3 git checkout -b bug/yeni Yeni bir lokal brach oluşturur.
4 git checkout bug/yeni  Lokal bug/yeni branch’ine geçmeyi sağlar.
5 git commit -m “Açıklama” Yapılan değişiklikleri çalışılan lokal brach’e kaydeder.
6 git push Kaydedilen değişiklikleri çalışılan brach ile aynı isimle sunucuya gönderir.
7 git merge dev Çalışılan brach’i lokal dev branch’ine birleştirir.
8 git stash Yapılan değişikliği geçici olarak kaydeder.
9 git stash pop Kaydedilen geçici değişikliği geri getirir.
10 git cherry-pick commitno Commit’i aktif branch’a taşır.
11 git reset --hard HEAD~x x commit öncesine döner.
~x yerine ^ kullanılırsa son commit’i ifade eder.
–hard yapılan değişiklikleri siler.
12 git push -f <remote> <branch> brach geçmişini temizleyerek gönderir.
13 git stash clear Geçici dosyaları temizler.
14 git reset HEAD^ Son commit’i geri alır, değişiklikler korunur.

Komutların kullanımı için örnek senaryolar:

Yeni geliştirme yapılması:
1 -> 2 -> 3 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 4 -> 7 -> 6

Henüz sunucuya gönderilmemiş (6) değişiklikleri farklı bri brach’e taşımak:
4 -> 10

Sunucuya gönderilmiş commitleri silmek:
11 -> 12

Sunucuya gönderdilmiş commit’i silerek yeni bir commit ile göndermek için:

14 -> 12

Detaylar: http://ohshitgit.com/

Git konusunda değerli bir kaynak: https://www.slideshare.net/lemiorhan/git-antipatterns-extended-version-with-28-common-antipatterns-scturkey-meetup

Üniversite öğrencilerine ücretsiz bitbucket hesabı

Bitbucket 2011 yılından beri üniversite öğrencilerine ücretsiz ve sınırsız hesap sağlıyor. Yararlanmak için ihtiyacınız olan tek şey edu uzantılı mail adresi.

https://blog.bitbucket.org/2011/04/01/free-unlimited-user-source-code-hosting-for-university-students/
Benzer şekilde ücretsiz GitHub hesabı da alabilirsiniz.

distribution_policy not exist

Depending on SQL Server version some columns are change. In sap_tf_sysdatabases functions reference to distribution_policy column in sys.tables. With program MSSPROCS (run with se38) you can change stored procedure and functions which are using by SAP.