Split string to lines for displaying

[code]DATA: lv_content TYPE string, lv_pos TYPE i, lv_len TYPE i. lv_content = ‘dummy string’. lv_pos = 1. WHILE lv_pos LE strlen( lv_content ). lv_len = 80. IF lv_pos + lv_len GT strlen( lv_content ). lv_len = strlen( lv_content ) – lv_pos. ENDIF. WRITE lv_content+lv_pos(lv_len). lv_pos = lv_pos + 80. ENDWHILE.[/code]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.