Installing SAP Netware ABAP 7.51 SP02 on CentOS 7 Minimal

You can find great documentation for installing SAP Netware ABAP 7.51 SP02 at Julie blog post. I didn’t use shared OS because of huge disk/ram usage.

Prerequest

Install your favorite text editor

Install nano, vim, etc with yum.

[code]yum install nano[/code]

Enable ssh for root

You can open multiple terminal and make copy paste with ssh to your server.

[code]nano /etc/ssh/sshd_config[/code]

Remove # for uncomment line “PermitRootLogin yes” or add it if missing.
[code]service sshd restart[/code]

Disable firewall

You need to open a lot of port for SAP Netware in firewall. You can disable firewall instead of configuring it.

[code]service firewalld stop
systemctl disable firewalld[/code]

Install uuidd package

SAP Netware using uuidd library for generating GUID, install it.

[code]yum install uuidd[/code]

Install vmware tools and shared folder

Install open-vm-tools.

[code]yum install open-vm-tools[/code]

You can find vmware tools in VMWare Virtual Machine menu as Install VMware Tools. Then you can check /mnt folder for CD which including tools. Copy it to your temp.

[code]cp VMwareTools-10.x.tar.gz /tmp
tar -zxvf VMwareTools-10.x.tar.gz[/code]

Install python for tools installer.

[code]yum install python[/code]

Change directory to extracted folder then run tools installer.

[code]phyton install vmware-install.pl[/code]

Installation

Start installation script with below arguments.

[code]./install.sh -g -s[/code]

distribution_policy not exist

Depending on SQL Server version some columns are change. In sap_tf_sysdatabases functions reference to distribution_policy column in sys.tables. With program MSSPROCS (run with se38) you can change stored procedure and functions which are using by SAP.

SOAP Üzerinden RFC Fonksiyon Çağırmak

Aşağıdaki URL’i kullanarak SAP üzerinden ilgili fonksiyonun WSDL’i alınabilir:

http://sapserverurl/sap/bc/soap/wsdl?sap-client=clientnumber&services=functioname

Elde edilen WSDL kullanılarak gerekli client geliştirilebilir.

SAP sistemini otomatik başlatmak

Öncelikle windows servislerinden SAP ile ilgili olan servisi otomatik yapın.

Otomatik başlatılacak sistemin Default.pfl dosyasına Autostart=1 ekleyin.

SOAMANAGER’ı yetkisiz çalıştırmak

SE93 t-code’undan WDYID t-code’unu girerek çalıştırın:

Application parametresine APPL_SOAP_MANAGEMENT
Start Mode parametresine ise BROWSER girerek raporu yürütün.

SAP fonksiyonları

Fonksiyon Açıklama Detay için bağlantı
TH_POPUP
Kullanıcıya POPUP mesaj gönderir. saptechies
RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL
Tarihe gün, ay, yıl eklemek/çıkarmak için kullanılır.
HR_EFI_CONVERT_STRING_TO_TABLE
String’i satır genişliği verilen tek sütunlu internal table’a dönüştürür.
MCS_BIW_DROP_CREATE_TABLE
Tablodaki tüm veriyi silmek için kullanılabilir. Database tarafında tabloyu silip tekrar yaratmaktadır.
CONVERT_DATE_TO_INTERNAL
Metni geçerliliğini kontrol ederek tarihe çevirir.