Enhancement bulmak

Raporlar SXV_GET_CLIF_BY_NAME  fonksiyonunu enhancement isimlerini bulmak için kullanmaktadır. Buraya konulacak break point ile istenilen raporda enhancement olup olmadığı kontrol edilebilir.

Bir structure’daki alanların isimlerini getirmek

data: struct type ref to cl_abap_structdescr,
gt_fieldcat type  slis_t_fieldcat_alv,     "Field isimlerini tutan tablo
it_data type standart table of kna1,      "Verileri tutan tablo
gs_fcat     type  slis_fieldcat_alv,
ls_component type abap_compdescr,
lv_msg       type string,
lv_tab         type string.

clear lv_msg.
struct ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( it_data ).
loop at struct->components into ls_component.
read table gt_fieldcat     into gs_fcat
with key fieldname = ls_component-name.
concatenate lv_msg gs_fcat-seltext_l into lv_msg
separated by lv_tab.
lv_tab = cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
endloop.

ABAP Code Pages

Standart olan code page (encoding) dillerinin ABAP karşılığını bulmak için aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir.

SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME

Malzeme Hareketleri

MKPF Malzeme belgesi başlık tablosu

MSEG Malzeme belgesi kalemi

Bir kalemin tersini bulmak için yine MSEG tablosunda  smbln ve smblp alanlarında  mblnr ve zeile alanlarını aramak gerekir.

Request’e eksik nesneleri eklemek

Bazen requeste olması gereken nesneler eklenemiyor, özellik SPROXY ile üretilen nesneler. SPROX_LOG_TRANSP_OBJ_INSERT programı kullanılarak eksik kalan nesneler otomatik olarak ekletilebilir.

GUI Statüs’ler

SE38’den SAPLKKBL isimli programı açarak GUI Status altından kopyalanabilir.