Using config parameters in impex file

We need use processor in our impex file for accessing config settings like below.

UPDATE GenericItem[processor=de.hybris.platform.commerceservices.impex.impl.ConfigPropertyImportProcessor]; pk[unique=true]
$configvar = $config-db.port

UPDATE MyItem; name[unique=true]
       ; $configvar

hybris ant targets

ant customizeApply custom code changes and libraries.
ant updateUpdate tomcat settings.
ant updateMavenDependenciesUpdate maven ant dependencies.
ant updatesystemUpdate DB schema and import impexes.

Running tests

Running all web tests in package

ant allwebtests -Dtestclasses.packages=com.mkysoft.*

Running all tests in package

ant alltests -Dtestclasses.packages=com.mkysoft.*

Direct open item in backoffice

https://localhost:9002/backoffice/#open(PK)

Also you can develop your own custom shortcuts with extending BookmarkHandler bean.

Some BAPI notes

BAPIFunctionNotes
BAPI_MATERIAL_AVAILABILITYStock check
BAPI_ACC_DOCUMENT_POSTCreate FI document

Disable interceptors for impex

We can disable interceptors while importing impex files.

REMOVE Order[disable.interceptor.beans='orderPrepareInterceptor']; pk[unique = true]
; 1234567891234

INSERT_UPDATE Order[disable.interceptor.beans='orderPrepareInterceptor']; code[unique = true]
; order-123

AWS Lambda Internal Server Error

If you are getting below exception for your .Net Core 3.1 Lambda function after deploying it via web page, continue to reading reason.

Could not find the specified handler assembly with the file name ‘LambdaTest, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’. The assembly should be located in the root of your uploaded .zip file.: LambdaException

When you create lambda function via aws web ui, it set default handler as LambdaTest::LambdaTest.LambdaHandler::handleRequest. You need to change it as your your code.

Accsess backoffice config

While in backoffice in Adminstration Perspective you can press F4 button from keyboard. Then click menu icon on right corner for Show cockpit-config.xml option.

Java kullanıcı dilini değiştirmek

Eğer işletim sisteminiz Türkçe ise, java da bu ayarı otomatik olarak okuyacaktır. Özellikle toUpperCase methodunda küçük i harfini büyük İ ve toLowerCase metodunda da büyük I harfini küçük ı yapmaktadır. Reflection youluyla metodlara erişen, dinamik kod çağıran, dosya sistemine erişen kodlarda kullanılan bu metotdar hataya neden olmaktadır.

JVM’i işletim sistemindeki dil ayarından farklı bir dil ile çalıştırmak için JAVA_TOOL_OPTIONS adındaki ortam ya da sistem değişkenine -Duser.language=en değerini ekleyerek java’ın her açılışında dil ayarını değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

Ortam değişkenlerini ayarlamak için Bilgisayarım (Thıs PC) içine girin. Boş bır alanda sağ tıklayarak Özellikler (Properties) seçeneğini seçin. Sol tarafta Gelişmiş sistem seçenekleri yer almaktadır. Bu kısma girerseniz Ortam Değişkenleri‘ni (Enviroment Variables) görebilirsiniz.

Komut oturumunda hızlıca test etmek için komut satırında aşağıdakileri uygulayarabilirsiniz. Yapmış olacağınız ayarın sadece içinde olduğunuz komut oturumu için geçerli olacağını unutmayınız. Kalıcı olması için yukarıdaki ayarı yapmalısınız.

set JAVA_TOOL_OPTIONS=-Duser.language=en
java -XshowSettings -version

Aşağıdaki gibi bir çıktı elde etmiş olmalısınız. Çıktıda Picked up bilgisi ile alınan parametreler yazılır, bir hata varsa Unrecognized option ifadesi çıkacaktır.

Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dsuser.language=en
VM settings:
  Max. Heap Size (Estimated): 9.95G
  Using VM: OpenxJDK 64-Bit Server VM
. . .
Locale settings:
  default locale = English (United States)
  default display locale = English (United States)
  default format locale = English (United States)
  available locales = , af, af_NA, af_ZA, agq, agq_CM, ak, ak_GH,
. . .