hybris ant targets

ant customizeApply custom code changes and libraries.
ant updateUpdate tomcat settings.
ant updateMavenDependenciesUpdate maven ant dependencies.
ant updatesystemUpdate DB schema and import impexes.

Running tests

Running all web tests in package

ant allwebtests -Dtestclasses.packages=com.mkysoft.*

Running all tests in package

ant alltests -Dtestclasses.packages=com.mkysoft.*

Direct open item in backoffice

https://localhost:9002/backoffice/#open(PK)

Also you can develop your own custom shortcuts with extending BookmarkHandler bean.

Some BAPI notes

BAPIFunctionNotes
BAPI_MATERIAL_AVAILABILITYStock check
BAPI_ACC_DOCUMENT_POSTCreate FI document

Disable interceptors for impex

We can disable interceptors while importing impex files.

REMOVE Order[disable.interceptor.beans='orderPrepareInterceptor']; pk[unique = true]
; 1234567891234

INSERT_UPDATE Order[disable.interceptor.beans='orderPrepareInterceptor']; code[unique = true]
; order-123

AWS Lambda Internal Server Error

If you are getting below exception for your .Net Core 3.1 Lambda function after deploying it via web page, continue to reading reason.

Could not find the specified handler assembly with the file name ‘LambdaTest, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’. The assembly should be located in the root of your uploaded .zip file.: LambdaException

When you create lambda function via aws web ui, it set default handler as LambdaTest::LambdaTest.LambdaHandler::handleRequest. You need to change it as your your code.

Accsess backoffice config

While in backoffice in Adminstration Perspective you can press F4 button from keyboard. Then click menu icon on right corner for Show cockpit-config.xml option.

Java kullanıcı dilini değiştirmek

Eğer işletim sisteminiz Türkçe ise, java da bu ayarı otomatik olarak okuyacaktır. Özellikle toUpperCase methodunda küçük i harfini büyük İ ve toLowerCase metodunda da büyük I harfini küçük ı yapmaktadır. Reflection youluyla metodlara erişen, dinamik kod çağıran, dosya sistemine erişen kodlarda kullanılan bu metotdar hataya neden olmaktadır.

JVM’i işletim sistemindeki dil ayarından farklı bir dil ile çalıştırmak için JAVA_TOOL_OPTIONS adındaki ortam ya da sistem değişkenine -Duser.language=en değerini ekleyerek java’ın her açılışında dil ayarını değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

Ortam değişkenlerini ayarlamak için Bilgisayarım (Thıs PC) içine girin. Boş bır alanda sağ tıklayarak Özellikler (Properties) seçeneğini seçin. Sol tarafta Gelişmiş sistem seçenekleri yer almaktadır. Bu kısma girerseniz Ortam Değişkenleri‘ni (Enviroment Variables) görebilirsiniz.

Komut oturumunda hızlıca test etmek için komut satırında aşağıdakileri uygulayarabilirsiniz. Yapmış olacağınız ayarın sadece içinde olduğunuz komut oturumu için geçerli olacağını unutmayınız. Kalıcı olması için yukarıdaki ayarı yapmalısınız.

set JAVA_TOOL_OPTIONS=-Duser.language=en
java -XshowSettings -version

Aşağıdaki gibi bir çıktı elde etmiş olmalısınız. Çıktıda Picked up bilgisi ile alınan parametreler yazılır, bir hata varsa Unrecognized option ifadesi çıkacaktır.

Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dsuser.language=en
VM settings:
  Max. Heap Size (Estimated): 9.95G
  Using VM: OpenxJDK 64-Bit Server VM
. . .
Locale settings:
  default locale = English (United States)
  default display locale = English (United States)
  default format locale = English (United States)
  available locales = , af, af_NA, af_ZA, agq, agq_CM, ak, ak_GH,
. . .

Using classical text editor for Smart Forms instead of MS Word

In updated system MS Word used as default Smart Forms and SAP Script text editor. In cloud system it is mandatory.

You can configure text editor with two ways. You can run ABAP report RSCPSETEDITOR in t-code SE38 for changing it. Other option using t-code I18N. In this t-code you need to open I18N Menu -> I18N Customizing -> I18N System Parameter. Select smartforms_editor as Parameter and emtpy as Value.

If you haven’t got enough privileges to change configuration, you can manipulate it in debug mode. These configuration saved DB table TCP0I as smartforms_editor and sapscript_editor. You can add break point in NLS_WORD_ENABLE function in t-code SE37. This function called by Smart Forms in first use of editor.

In S/4HANA system you need to add additional break point for running old editor. Add break point to CL_GUI_RTF_EDITOR and CL_GUI_SAPSCRIPT_EDITOR classes constructor below line and bypass the raise exception line.

* is not supported in S4H
 if cl_cos_utilities=>is_s4h( ).
  raise error_cntl_create.
 endif.