Yararlı T-CODE’lar

T-COD Açıklama İpucu
AL11 SAP Directories Serverdaki dosyaları listeler.
ARCHIVFILE_CLIENT_TO_SERVER (Sistemden dosya çekme fonksiyonu)
ARCHIVFILE_SERVER_TO_CLIENT (Sisteme dosya gönderme fonksiyonu)
BD87 Hatalı IDOC’ların yeniden çalıştırılması
CMOD User exist
F-32 Müşteri denkleştirmesi
F-44 Satıcı denkleştirmesi
FB03 Muhasebe belgesi
FBRA Muhasebe belgesi denkleştrimesini geri alma
FS00 Muhasebe hesapları uyarlama
OB08 Kur girişi
SCOT Gönderme talepleri yönetimi
SCP Karakter Kodlama Standartları
SE03 Transport Organizer Tool
SE09 Transport Organizer
SE11 ABAP dictionary
SE16 Tablo verileri
SE16N Tablo verileri SE16N_INTERFACE fonksiyonu ile edit mode açılabilir.
SE19  Badi Builder (enhancment)
SE30 Performan analizi Raporun performans analizini yaparak yavaş kalan noktaları raporlar.
SE37 Function Builder ALINK_CALL_TRANSACTION fonksiyonunu kullanarak yetkiniz olmayan T_COD ‘ları çalıştrabilirsiniz.
SE38 ABAP Workbench
SE43 Menü oluşturucu
SE72 Style Yönetimi
SE73 SAPscript
SE74 RTF ve World Taslağı Yükleme
SE75 SAPscript Ayarları
SE76 SAPscript Form Dil Girişi
SE77 SAPscript Stil Dönüşümleri
SE78 Grafik Nesneleri Yönetimi
SE80 ABAP Object Navigator
SE91 Message Class
SE93 Transaction kodları
SHD0 Transactions and screen variants T-code’a göre ekranları, alanları yapılandırma
SICF Web bağlantıları
SLG0 Uyarı günlüğü uyarlama
SLG1 Uygulama günlüğü
SMARTFORMS Form tasarımı
SMARTSTYLES Stil düzenleme
SM30 Tablo uyarlama ekranı
SM35 Batch Input
SM39 Job scheduling
SM59 RFC bakım ekranı
SMOD User exist
SOST Gönderme talepleri listesi (mail v.s)
SPAD Yazıcı ve kağıt tanımları
ST01 Sistem izleme
ST05 SQL Trace Analysis Çalıştırılan SQL komutlarını analiz eder
STAD Genel sistem performansı analiz günlükleri
STMS Transport Management System
STMS_IMPORT STMS kuyruğu
SU53 Aktif kullanıcının erişmeye çalıştığı yetkiler
WE02 IDOC listesi
WE30 IDOC tipleri geliştirmesi