AWS Lambda Internal Server Error

If you are getting below exception for your .Net Core 3.1 Lambda function after deploying it via web page, continue to reading reason.

Could not find the specified handler assembly with the file name ‘LambdaTest, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’. The assembly should be located in the root of your uploaded .zip file.: LambdaException

When you create lambda function via aws web ui, it set default handler as LambdaTest::LambdaTest.LambdaHandler::handleRequest. You need to change it as your your code.

C# ‘da X509 sertifikasını PkiPath formatında kaydetmek

Her zaman olduğu gibi C# bu formatı desteklemiyor. Normalde X509Certificate2 nesnesnin Export() metodu mevcut ancak PkiPath formatını destelemiyor. Bu işlemi yapabilmek için ücretis Bouncy Castle kütüphanesi kullanabilirsiniz. Kütüphane içinde yer alan Org.BouncyCastle.Pkix.PkixCertPath class’ın GetEncoded() metodunu kullanabilirsiniz.

C# Uygulamanın yada DLL’nin dosya sürümünü almak için

System.Reflection.Assembly assembly = System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly(); //DLL'i çağıran ana uygulama
if (assembly == null)
assembly = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly(); //Kodu çalıştıran uygulama
string version = System.Diagnostics.FileVersionInfo.GetVersionInfo(assembly.Location).FileVersion; //versiyon