Bir structure’daki alanların isimlerini getirmek

data: struct type ref to cl_abap_structdescr,
gt_fieldcat type  slis_t_fieldcat_alv,     "Field isimlerini tutan tablo
it_data type standart table of kna1,      "Verileri tutan tablo
gs_fcat     type  slis_fieldcat_alv,
ls_component type abap_compdescr,
lv_msg       type string,
lv_tab         type string.

clear lv_msg. struct ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( it_data ). loop at struct->components into ls_component. read table gt_fieldcat     into gs_fcat with key fieldname = ls_component-name. concatenate lv_msg gs_fcat-seltext_l into lv_msg separated by lv_tab. lv_tab = cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab. endloop.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.