Endüstri Mühendisliği için yeni doçentlik şartları

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındakidergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, tekniknot ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığılisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak.
Başlıca yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday baslıca yazar olarak tanımlanır:
a) Tek yazarlı makale,
b) Adayın kendisinin ve yönettiği öğrencilerinin adlarının bulunduğu bir makale.

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü: Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması, şarttır.

Kaynak: www.uak.gov.tr/yonetmelikler/docsinyon.pdf ve www.yok.gov.tr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=520

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.