Enhancement bulmak

Raporlar SXV_GET_CLIF_BY_NAME  fonksiyonunu enhancement isimlerini bulmak için kullanmaktadır. Buraya konulacak break point ile istenilen raporda enhancement olup olmadığı kontrol edilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.