MS SQL’de yine ciddi bir bug

UPDLOCK ve READPAST anahtarlarını birlikte kullanarak transaction içinde seçmiş olduğunuz kayıtların diğer transactionlar tarafından görülmemesini istiyorsanız sorgunuzda mutlaka ORDER BY deyimi bulunmalıdır. ORDER BY yoksa çalışmıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.