Split string to lines for displaying

DATA: lv_content TYPE string,
   lv_pos   TYPE i,
   lv_len   TYPE i.
lv_content = 'dummy string'.
lv_pos = 1.
WHILE lv_pos LE strlen( lv_content ).
 lv_len = 80.
 IF lv_pos + lv_len GT strlen( lv_content ).
  lv_len = strlen( lv_content ) - lv_pos.
 ENDIF.
 WRITE lv_content+lv_pos(lv_len).
 lv_pos = lv_pos + 80.
ENDWHILE.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.