“günce” ne anlama gelir?

TDK (www.tdk.gov.tr) ‘da yazdığına göre günlük anlamına gelir. Günlük kelimesi bana daha çok gün içerisinde yaşadığımız olayları anlattığımız yazı gibi geldiği için, ingilizce olan blog kelimesinin karşılığının günce olarak kullanılması gerektiğini düşündüm. Böylece günce kelimesine yeni bir anlam kazandırmaya çalışıyorum. Yine TDK’da yazdığına göre günlük kelimesinin anlamı:

günlük (I) -ğü
sıfat

1 .     O günkü, o günle ilgili.
2 .     Üzerinden gün geçmiş veya geçecek:
       “On günlük çocuk. Sekiz günlük gezi.”- .
3 .     Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan:
       “Günlük gazete.”- .
4 .   isim  Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra.
5 .   isim, edebiyat  Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce.

yukarıdaki gibi gösterilmiş. Bu anlamlarıyla blog kelimesini anlatması yetersiz bence.

www.zargan.com adresinde blog kelimesinin karşılığı web günlüğü olarak verilmiş. Bana yine tam olarak blog kelimesini ifade etmedi. Bu nedenle günce kullandım.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.