Yararlı sistem T-CODE’ları

/$SYNC Uygulama sunucusunun önbelleğini boşaltır
/$CUA This resets the CUA buffer of the application server
/$TAB This resets the TABLE buffers of the application server
/$NAM This resets the nametab buffer of the application server
/$DYNP This resets the screen buffer of the application server

Kaynak: http://abap4.tripod.com/OK_Code_Values.html

CRM kayıtlarını tarihe göre sorgulamak

SCGENAPPT ve SCAPPT tablolaro date_from, time_from, date_to ve time_to alanlarını içermektedir. Bu tablolardaki APPL_GUID alanı kullanılarak CRMD_LINK tablosundaki kayıtlar okunur ve CRMD_LINK tablosunun GUID_HI alanıyla CRM_ORDER_READ fonksiyonu çağırılabilir.

Özet:

CRMD_LINK-GUID_SET = SCAPPT-APPL_GUID
CRMD_LINK-GUID_SET = SCGENAPPT-APPL_GUID
CRMD_ORDERADM_H-GUID = CRMD_LINK-GUID_HI

ABAP Code Pages

Standart olan code page (encoding) dillerinin ABAP karşılığını bulmak için aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir.

SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME

FIELDNAMES tablosunu doldurmak

data: begin of lt_fieldnames occurs 0,
fieldname type c length 100,
end of lt_fieldnames.
data: struct type ref to cl_abap_structdescr,
ls_component type abap_compdescr.


clear: lt_fieldnames[].
struct ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( lt_itab ).
loop at struct->components into ls_component.
clear lt_fieldnames.
read table gt_fcat     into gs_fcat
with key fieldname = ls_component-name.
lt_fieldnames-fieldname = gs_fcat-seltext_m.
append lt_fieldnames.
endloop.

gt_fcat standart  slis_t_fieldcat_alv tipinde bir tablodur ve   REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE fonksiyonu ile doldurulabilir.

lt_fieldnames tablosu gui_download fonksiyonun da kullanılabilir.

Malzeme Hareketleri

MKPF Malzeme belgesi başlık tablosu

MSEG Malzeme belgesi kalemi

Bir kalemin tersini bulmak için yine MSEG tablosunda  smbln ve smblp alanlarında  mblnr ve zeile alanlarını aramak gerekir.

Request’e eksik nesneleri eklemek

Bazen requeste olması gereken nesneler eklenemiyor, özellik SPROXY ile üretilen nesneler. SPROX_LOG_TRANSP_OBJ_INSERT programı kullanılarak eksik kalan nesneler otomatik olarak ekletilebilir.

GUI Statüs’ler

SE38’den SAPLKKBL isimli programı açarak GUI Status altından kopyalanabilir.