İndeks tabloları

Index Tabloları
VRPMA SD indeksi: Malzeme başına faturalama kalemleri