GUI Statüs’ler

SE38’den SAPLKKBL isimli programı açarak GUI Status altından kopyalanabilir.

Yararlı T-CODE’lar

T-COD Açıklama İpucu
AL11 SAP Directories Serverdaki dosyaları listeler.
ARCHIVFILE_CLIENT_TO_SERVER (Sistemden dosya çekme fonksiyonu)
ARCHIVFILE_SERVER_TO_CLIENT (Sisteme dosya gönderme fonksiyonu)
BD87 Hatalı IDOC’ların yeniden çalıştırılması
CMOD User exist
F-32 Müşteri denkleştirmesi
F-44 Satıcı denkleştirmesi
FB03 Muhasebe belgesi
FBRA Muhasebe belgesi denkleştrimesini geri alma
FS00 Muhasebe hesapları uyarlama
OB08 Kur girişi
SCOT Gönderme talepleri yönetimi
SCP Karakter Kodlama Standartları
SE03 Transport Organizer Tool
SE09 Transport Organizer
SE11 ABAP dictionary
SE16 Tablo verileri
SE16N Tablo verileri SE16N_INTERFACE fonksiyonu ile edit mode açılabilir.
SE19  Badi Builder (enhancment)
SE30 Performan analizi Raporun performans analizini yaparak yavaş kalan noktaları raporlar.
SE37 Function Builder ALINK_CALL_TRANSACTION fonksiyonunu kullanarak yetkiniz olmayan T_COD ‘ları çalıştrabilirsiniz.
SE38 ABAP Workbench
SE43 Menü oluşturucu
SE72 Style Yönetimi
SE73 SAPscript
SE74 RTF ve World Taslağı Yükleme
SE75 SAPscript Ayarları
SE76 SAPscript Form Dil Girişi
SE77 SAPscript Stil Dönüşümleri
SE78 Grafik Nesneleri Yönetimi
SE80 ABAP Object Navigator
SE91 Message Class
SE93 Transaction kodları
SHD0 Transactions and screen variants T-code’a göre ekranları, alanları yapılandırma
SICF Web bağlantıları
SLG0 Uyarı günlüğü uyarlama
SLG1 Uygulama günlüğü
SMARTFORMS Form tasarımı
SMARTSTYLES Stil düzenleme
SM30 Tablo uyarlama ekranı
SM35 Batch Input
SM39 Job scheduling
SM59 RFC bakım ekranı
SMOD User exist
SOST Gönderme talepleri listesi (mail v.s)
SPAD Yazıcı ve kağıt tanımları
ST01 Sistem izleme
ST05 SQL Trace Analysis Çalıştırılan SQL komutlarını analiz eder
STAD Genel sistem performansı analiz günlükleri
STMS Transport Management System
STMS_IMPORT STMS kuyruğu
SU53 Aktif kullanıcının erişmeye çalıştığı yetkiler
WE02 IDOC listesi
WE30 IDOC tipleri geliştirmesi

SAP GUI kullanıcı şifresini kaydetmek

Standart ayarlarda SAP GUI kısayol oluşturduğunuzda kullanıcı şifresini kaydetmenize izin vermez. Şifreyi kaydetmek istiyorsanız aşağıdakileri yapabilirsiniz:

REGEDIT’i açın HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP anahtarı altına SAPShortcut isimli bir anahtar ekleyin. Eklemiş olduğunuz SAPShortcut anahtarı altına Security isimli yeni bir anahtar ekleyin. Eklemiş olduğunuz bu anahtarın altına EnablePassword isimli yeni bir dize değeri ekleyerek değerini 1 yapın.

Etiketler:

Malzeme Dönemleri

OMSY Sistemdeki şirketlerin malzeme için aktif dönem bilgilerini gösterir.

OB29 Dönem tanımları (FI)

OB37 Sistemdeki şirketlerin kullandığı dönem yapısı (FI)

MMPV Aktif malzeme dönemini kapatarak bir sonrakini açar. Her ayın 10’undan sonra malzeme dönemi kapatılabilir (uyarlama ile süre değiştirebiliyor).

MMRV Şirkete ait aktif mazleme dönemini gösterir ve bir önceki dönemde malzeme hareketi yapmaya izin verilebilmektedir.

 

Etiketler:

EEC6 Türkçe Dilini Aktif Etmek

SMLT t-code’unu kullanarak dil ayarlarını yapabilirsiniz. Daha sonra RZ10 t-code’una girerek sistemde yüklü dilleri ayarlamalısınız. Eğer server elinizin altındaysa t-code larda uğraşmak yerine direk ayar dosyasını değiştirebilirsiniz.

C:\usr\sap\<SID>\SYS\profile klasöründeki DEFAULT.PFL dosyasını metin editörünüzle (notepad) açarak aşağıdaki satırı ekleyin:

zcsa/installed_languages = DET

DET burada Almanca, İngilizce ve Türkçenin yüklü olduğunu göstermektedir.

Hazır dosyayı açmışken otomatik gelecek client bilgisini de değiştirebilirsiniz:

login/system_client = 800

Etiketler:

Giriş ekranına şirket logosunu yerleştirmek

 • Transaction code – SMW0
 • X – Binary data for WebRFC application
 • Hit Enter
 • Click Execute
 • Click Settings -> Maintain MIME types
 • Click the Create button
 • Fill in :- TYPE : image/gif EXTENSION : .GIF
 • Click Save
 • Click Back to the Binary data for WebRFC
 • Click Create
 • Fill in :- Obj. name : ZXXXX.GIF Description :
 • Company Logo
 • Click Import and specify the filename where your
 • GIF file is
 • located.File type is BIN. Finish press the
 • Transfer button.
 • If successful, your logo will be shown in the
 • Binary data for
 • WebRFC.
 • Transaction code SM30 – Table/View – SSM_CUST
 • Click Maintain
 • Click New Entries
 • Name Value to be set
 • START_IMAGE ZXXXX.GIF
 • RESIZE_IMAGE NO
 • Logoff and Login again

Kaynak: http://www.sap-img.com/basis/changing-the-sapgui-logo-on-the-right-hand-side.htm

Etiketler:

Dynamic Array ve Pointer

Delphide array değişkenleri bir birine eşitlerseniz, pointer olarak atama yapılıyor.  a := b; gibi. Bu durumda birinin içeriği değiştiriğinde diğeride değişiyor. copy komutunu kullanarak atama yaparsanız sorunsuz olarak eşitleniyor. a := copy(b) gibi. Ancak birden fazla boyutu olan dizilerde (a: array of array of gibi) ilk boyut normal eşitlenirken, diğer boyutlar yine pointer olarak atanıyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Mazallah günlerce uğraştırabilir 😀

Dünyada sayılarda kullanılan nokta-virgül farkları

Bildiğiniz gibi sayıları yazarken binlik ayracı olarak nokta, kesirli sayıları yazmak için ise virgül kullanıyoruz. Dünyadaki diğer bir çok dilde ise tam tersi uygulanıyor. Atatürk devrimleri yapılırken dünyaya uyum sağlanması amacıyla birçok değişiklik yapılmış ancak bu nokta atlanmış sanırım. Birçok cihazda dünya standardında olduğu gibi kesirli sayılar nokta ile gösteriliyor. Nadir olarak yerli üretim cihazlarda bu ayrım gözetiliyor. Teknolojinin Türkçesi olan cihazlarda da benzer problem var. (daha&helliip;)

Etiketler: